Συνδεθείτε Μαζί Μου:
New life is loading in the Lab...

Τα Βήματα Της Κλασικής Εξωσωματικής Γονιμοποίησης IVF

Βήμα - Βήμα η διαδικασία ενός κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Εργαστήριο εξωσωματικής διάδικασίας

1. Διερεύνηση Αιτιών Υπογονιμότητας

Το ζευγάρι ξεκινάει με τη διερεύνηση των αιτιών υπογονιμότητάς του. Ο γυναικολόγος γιατρός της ομάδας, συστήνει εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις που θα αποδείξουν τα πιθανά αίτια αδυναμίας ολοκληρωμένης εγκυμοσύνης. Ο ενδελεχής έλεγχος τόσο του γυναικείου παράγοντα όσο και του ανδρικού παίζουν καθοριστικό ρόλο για την επιτυχημένη εξέλιξη των θεραπευτικών προσεγγίσεων που θα επιλεχθούν.

Σχετικά με τις εξετάσεις και τον έλεγχο του ζευγαριού, μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά εδώ και εδώ.

2. Πρόκληση και Παρακολούθηση Ωοθηκικής Διέγερσης

Η ομάδα των Fertility Specialists  μαζί με το ζευγάρι λαμβάνουν την απόφαση για τη θεραπευτική προσέγγιση με εξωσωματικη γονιμοποίηση. Τότε, ο γυναικολόγος χορηγεί στη γυναίκα εξατομικευμένο θεραπευτικό πρωτόκολλο.

Ξεκινάει το στάδιο της πρόκλησης και παρακολούθησης της ωοθηκικής διέγερσης. H ανάπτυξη περισσότερων ωοθυλακίων επιτυγχάνεται με τη χρήση χορηγούμενων ορμονικών σκευασμάτων, που προκαλούν ελεγχόμενη υπερδιέγερση των ωοθηκών και ανάπτυξης πολλών ωοθυλακίων.

3. Ωοληψία

Εν συνεχεία, πραγματοποιείται η ωοληψία, η  διαδικασία στην οποία συλλέγονται τα ωάρια. Η ωοληψία γίνεται στην κλινική, με ελαφριά μέθη και είναι εντελώς ανώδυνη διαδικασία. Διαρκεί η ωοληψία 10 – 30 λεπτά.

Κρίσιμος είναι ο ρόλος του εμβρυολόγου σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας. Η εμπειρία και η εξειδίκευσή του αποτελούν το κλειδί της επιτυχίας τόσο για την συλλογή και των πιο δυσδιάκριτων (χωρίς νεφελώδη κύτταρα) ωαρίων όσο και για τον χειρισμό συλλογής τους, ώστε να μην  καταστραφεί ο κυτταροσκελετός των ωαρίων με αντίκτυπο στα έμβρυα.

4. Σπερματοληψία

Την ίδια ημέρα, ο άνδρας δίνει το σπέρμα του.

Ωάρια

5. Καλλιέργεια εμβρύων

Έπειτα από την ωοληψία και τη σπερματοληψία, αναλαμβάνει δράση το κλινικό εργαστήριο. Εκεί, τα ληφθέντα σπερματοζωάρια και ωάρια είτε με την κλασική μέθοδο IVF είτε με μικρογονιμοποίηση ICS τοποθετούνται, ώστε να γονιμοποιηθούν και να δημιουργήσουν έμβρυα.

Η κλασική εξωσωματική επιλέγεται, εφόσον ισχύουν τα παρακάτω:

  • Το σπέρμα είναι τέλειο.
  • Είναι η πρώτη προσπάθεια της γυναίκας.
  • Ο αριθμός των ωαρίων είναι υψηλός.

Σε αυτήν την περίπτωση, ο εμβρυολόγος αφήνει όλο το βράδυ τα ωάρια μαζί με τα σπερματοζωάρια. Την επομένη βλέπει ποια έχουν γονιμοποιηθεί, ενώ η φύση έχει επιλέξει το σπερματοζωάριο που θέλει για τη γονιμοποίηση των ωαρίων.

Mικρογονιμοποίηση (ICSI) χρησιμοποιείται όταν παρεμποδίζεται η διείσδυση του σπέρματος στο ωάριο, λόγω ανδρικής υπογονιμότητας. Επίσης, ο εμβρυολόγος επιλέγει τη μικρογονιμοποίηση όταν υπάρχουν οι παρακάτω παράγοντες:

  • μέτριο ή κακό σπέρμα,
  • χαμηλός αριθμός ωαρίων,
  • πάνω από μία προσπάθειες εξωσωματικής,
  • χαμηλό ποσοστό γονιμοποίησης.

Σε αυτήν τη διαδικασία τα ωάρια καθαρίζονται και επιλέγονται τα πλέον ώριμα και κατάλληλα από τα κοκκιώδη κύτταρα που τα περιβάλλουν. Η μικρογονιμοποίηση γίνεται από 2 – 10 ώρες μετά την ωοληψία. Μια οπή στο περίβλημα του ωαρίου ανοίγεται, ώστε ένα σπερματοζωάριο να μπει στο εσωτερικό του ωαρίου. Ο εμβρυολόγος μεγεθύνει σε ειδικό μικροσκόπιο τα σπερματοζωάρια κάτι που του επιτρέπει να επιλέξει με μεγαλύτερη σιγουριά το καταλληλότερο.

Είναι μια κρίσιμη στιγμή όπου η εμπειρία του εμβρυολόγου και το άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο μπορούν να συμβάλλουν στο να επιτευχθεί η εγκυμοσύνη. 

Διαβάστε σχετικά με τη Μικρογονιμοποίηση και τις χρήσιμες πληροφορίες που δίνονται.

6. Έλεγχος Γονιμοποίησης και Εμβρυϊκή Ανάπτυξη

O εμβρυολόγος αναλύει τα αποτελέσματα των εμβρύων και προτείνει είτε την μεταφορά «φρέσκων» εμβρύων 3 ημερών είτε βλαστοκύστεων 5 ημερών. Η νομοθεσία μας σχετικά με την εξωσωματικη γονιμοποιηση, ορίζει τον αριθμό των μεταφερόμενων εμβρύων, λαμβάνοντας υπόψιν παράγοντες όπως η ηλικία της γυναίκας, το ιστορικό προηγούμενων κυήσεων και προσπαθειών και το αίτιο υπογονιμότητας του ζευγαριού.

7. Εμβρυομεταφορά

Το τελευταίο αλλά κρίσιμο στάδιο για την εξωσωματικη γονιμοποιηση αποτελεί η εμβρυομεταφορά, όπου ο χειρισμός και η τεχνική παίζει σπουδαίο ρόλο στο θετικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση, που υπάρχουν εναπομείναντα πλεονάζοντα έμβρυα εξαιρετικής ποιότητας, κρυοσυντηρούνται για μελλοντική χρήση του ζευγαριού.

Η τοποθέτηση των εμβρύων στην κοιλότητα της μήτρας πραγματοποιείται µε ένα λεπτό εύκαμπτο καθετήρα. Η διαδικασία είναι ανώδυνη και δεν απαιτεί ιδιαίτερη προετοιμασία ή νάρκωση.

Γονιμοποίηση ωαρίου σπερματοζωαρίου

Ο Εμβρυολόγος και το Γενετικό Υλικό

του ζευγαριού.

Ο εμβρυολόγος έρχεται σε επαφή με το γενετικό υλικό του ζευγαριού, τα ωάρια και τα σπερματοζωάρια που έχουν συλλεχθεί. Τα ωοθυλάκια κρύβουν ωάρια που έχουν μια δική τους, μοναδική γενετική δομή που τα διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα και τους προσάπτουν μία ξεχωριστή γονιμοποιητική δυναμική. Από την άλλη, τα σπερματοζωάρια έχουν διαφορετική σύνθεση, μορφή, χαρακτηριστικά και δύναμη ως προς τη γονιμοποίηση του ωαρίου. Έτσι, εύκολα κατανοούμε ότι κάθε έμβρυο είναι διαφορετικό γιατί αποτελεί αποτέλεσμα ένωσης ενός ωαρίου και ενός σπερματοζωαρίου τα οποία διαφέρουν ως προς το DNA τους.

Ο στόχος μιας εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι ένα υγιές μωρό. Ο εμβρυολόγος σας αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι στην δημιουργία αυτού!

Εξωσωματική Γονιμοποίηση & Ποσοστά Επιτυχίας

Στη χώρα μας, τα ποσοστά επιτυχίας συνήθως κυμαίνονται από 25% έως 45%.

Η Εξωσωματική Γονιμοποίηση έχει θεραπευτικό αλλά και διαγνωστικό χαρακτήρα. Η διαδικασία μας επιτρέπει να δούμε και να εξηγήσουμε την γονιμοποιητική ικανότητα τόσο του ωαρίου όσο και του σπερματοζωαρίου, παρακάμπτοντας οποιοδήποτε εμπόδιο. Επιπλέον, είμαστε στην πλεονεκτική θέση να δημιουργήσουμε έμβρυο, το οποίο ανάλογα με την αρχιτεκτονική του, αξιολογούμε την ποιότητα του, ώστε να επιλέξουμε το καλύτερο. Δεν είμαστε όμως σε θέση να γνωρίζουμε τη γενετική του κατεύθυνση.

Η μέθοδος αυτή δίνει λύση σε προβλήματα υπογονιμότητας τόσο της γυναίκας (π.χ. αποφραγμένες σάλπιγγες, ινομυώματα, ενδομητρίωση, κ.α.) όσο και του άντρα (π.χ. χαμηλή κινητικότητα, μικρός αριθμός σπερματοζωαρίων, ανώμαλη μορφολογία σπέρματος).  Πολλοί παράγοντες καθορίζουν το ποσοστό επιτυχίας ανά κύκλο προσπάθειας, με πιο σημαντικούς ανασταλτικούς την ηλικία της γυναίκας και το αίτιο της υπογονιμότητας. Το ποσοστό επιτυχίας μπορεί να αγγίξει και το 60 – 65% σε μικρές ηλικίες.

Μπορείτε να δείτε σχετικό video για την Ενδομητρίωση, τα αίτια και την αντιμετώπιση. Επίσης, διαβάστε το χρήσιμο άρθρο σχετικά με τα Ποσοστά επιτυχίας εξωσωματικής και σπερματέγχυσης.

Παπαδόπουλος Επιτυχία
Κάντε το Επόμενο Βήμα

Επικοινωνήστε μαζί μου.
Μπορώ να σας βοηθήσω.

Δημήτρης Παπαδόπουλος, Κλινικός Εμβρυολόγος, ΡΕΑ