Συνδεθείτε Μαζί Μου:
New life is loading in the Lab...

Καινοτόμες - Νέες Μέθοδοι

Διεθνείς Πρακτικές - Σύχρονες Τεχνικές - Καινοτομίες

Ωάρια

Mικροχειρουργική ωαρίων, υποβοηθούμενη με Laser (LA-ICSI)

Στις περιπτώσεις που τα ωάρια είναι ιδιαίτερα εύθραυστα αλλά εξακολουθούν και είναι πολύτιμα, το περίβλημά τους ενδέχεται να είναι σκληρό. Αυτό ενέχει τον κίνδυνο, κατά την μικρογονιμοποίηση ICSI, να καταστραφεί. 

Ο έμπειρος εμβρυολόγος καλείται να αναγνωρίσει το πρόβλημα που υπάρχει στα ωάρια και να το αντιμετωπίσει με την μέθοδο της μικροχειρουργικής ωαρίων υποβοηθούμενης με laser (LA-ICSI).

Η πρωτοποριακή τεχνική λέπτυνσης του περιβλήματος που υπάρχει στα ωάρια με χρήση τεχνολογίας laser μειώνει την ασκούμενη πίεση σε αυτό κατά την ICSI, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του.

Μικροχειρουργική ωαρίων με χρήση υαλουρονικού (PICSI)

Ο κατακερματισμός του DNA στον πυρήνα των σπερματοζωαρίων οδηγεί τα έμβρυα που προκύπτουν, είτε να μην φτάνουν στο στάδιο βλαστοκύστης είτε να «γεμίζουν» κυτταρικά θραύσματα είτε να αποβάλλονται κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης.

Όταν ο ανδρικός παράγοντας υπογονιμότητας είναι ισχυρός, απαιτούνται δυνατά όπλα αντιμετώπισής του.

Για να αποφευχθούν τα παραπάνω, χρησιμοποιείται η μέθοδος του PICSI (Physiological ICSI). 

Κατά την τεχνική αυτή χρησιμοποιείται ειδικό καλλιεργητικό μέσο που περιέχει υαλουρονικό οξύ, ώστε να γίνει η επιλογή για μικρογονιμοποίηση, μόνο όσων σπερματοζωαρίων προσκολληθούν στο υπόστρωμα του οξέως. Αυτά έχουν παρατηρηθεί με την μεγαλύτερη ωριμότητα και ακεραιότητα του DNA του πυρήνα τους.

Η μέθοδος οδηγεί σε μεγάλα ποσοστά επιτυχίας, εκεί που απλές τεχνικές αδυνατούν.

Σχετικά με τα Ποσοστά Επιτυχίας εξωσωματικής και σπερματέγχυσης ενημερωθείτε εδώ.

ISCI

Ενεργοποίηση ωαρίων με ιονοφόρο δίαυλο ασβεστίου στην εξωσωματική γονιμοποίηση με ICSI

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το σπέρμα του άνδρα αδυνατεί να προκαλέσει την απαραίτητη αλληλουχία ώσεων ασβεστίου στο ωάριο, ώστε να ενεργοποιηθεί και να γονιμοποιηθεί με την εμφάνιση των δυο προπυρήνων στο κυτταρόπλασμά του.

Η ασφαλέστερη και αποδοτικότερη μέθοδος για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα είναι η χρήση διαλύματος Ιονοφόρου Ασβεστίου. Αυτό το διάλυμα προκαλεί την τεχνητή ενεργοποίηση των ωαρίων που απέτυχαν να γονιμοποιηθούν. Συγκεκριμένα, προκαλεί μια τεχνητή ώση ασβεστίου στο ωάριο, ώστε να ενεργοποιηθεί και να δημιουργήσει τις υπόλοιπες απαραίτητες ώσεις για να γονιμοποιηθεί.

Η μέθοδος χρησιμοποιείται σε ζευγάρια με:

1. Αδυναμία ή πολύ χαμηλά ποσοστά γονιμοποίησης σε προηγούμενους κύκλους ICSI.
2. Σε περιστατικά ICSI με σοβαρό ανδρικό παράγοντα  υπογονιμότητας. Συνηθέστερο πεδίο εφαρμογής, είναι όταν τα σπερματοζωάρια δεν έχουν ακρόσωμα (τμήμα του κεφαλιού), δεν έχουν δηλαδή το ειδικό ένζυμο που τους επιτρέπει να διεισδύσουν στο ωάριο και να επιτύχουν γονιμοποίηση (γλομποζωοσπερμία).

Επιπλέον μάθετε σχετικά με την Μικρογονιμοποίηση ICSI

Κατάψυξη ωαρίων και εμβρύων με τη μέθοδο υαλοποίησης

Η κατάψυξη ωαρίων και εμβρύων με τη μέθοδο της υαλοποίησης οδηγεί στον μέγιστο βαθμό επιβίωσής τους μετά την απόψυξη. 

Η υαλοποίηση αποτελεί την πιο εξελιγμένη μέθοδο κρυοσυντήρησης τόσο γαμετών όσο και εμβρύων προσφέροντας υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

Η υαλοποίηση είναι αρκετά ταχύτερη σε σύγκριση με την προοδευτική ελεγχόμενη κατάψυξη αλλά απαιτεί χειρισμούς από εξειδικευμένους εμβρυολόγους, αφού είναι θέμα ακρίβειας δευτερολέπτων αν τα έμβρυα θα επιβιώσουν ή όχι.

Διαβάστε επίσης για την κατάψυξη ωαρίων το χρήσιμο άρθρο.

Νέες μέθοδοι

Καλλιέργεια εμβρύων σε βλαστοκύστη με τον παράγοντα GM-CSF

Τα έμβρυα ασθενών που δεν κατάφεραν να φτάσουν στο στάδιο της βλαστοκύστης,  καλλιεργούνται με τον αυξητικό παράγοντα GM-CSF. 

Ο παράγοντας αυτός έχει στατιστικά διαπιστωθεί ότι ευνοεί τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και την δημιουργία βλαστοκύστεων, δίνοντας σημαντικές ελπίδες σε ζευγάρια με χαμηλή ποιότητα εμβρύων. 

Υποβοηθούμενη εκκόλαψη εμβρύων

Κατά την εξωσωματική γονιμοποίηση, ο εμβρυολόγος εφόσον κρίνει απαραίτητο ανοίγει μια οπή στη διαφανή ζώνη (είτε με χημική διάβρωσή της, είτε μέσω ειδικού laser προσαρμοσμένου στο μικροσκόπιο), ώστε να διευκολύνει την εκκόλαψη του εμβρύου, όταν μεταφερθεί στην μήτρα.

Η νέα μέθοδος χρησιμοποιείται όταν παρατηρούνται τα παρακάτω:

  • σκληρή ή παχιά διαφανή ζώνη στα έμβρυα.
  • μεταφορά κρυοσυντηρημένων εμβρύων.
  • πολλές ανεπιτυχείς προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης.
  • ασθενείς άνω των 40 ετών.
  • γυναίκα με υψηλή βασική τιμή FSH.
Παπαδόπουλος Επιτυχία
Κάντε το Επόμενο Βήμα

Επικοινωνήστε μαζί μου.
Μπορώ να σας βοηθήσω.

Δημήτρης Παπαδόπουλος, Κλινικός Εμβρυολόγος, ΡΕΑ