Συνδεθείτε Μαζί Μου:

Χρήσιμο Υλικό

Διαδικασίες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής - Νέα Έντυπα Παραπομπής

Αγαπητοί Φίλοι,
Στις 22 Απριλίου ανακοινώθηκαν νέα έντυπα παραπομπής για την επιτροπή εξωσωματικής γονιμοποίησης , πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας και χορήγησης γοναδοτροπινών σε άντρες

Η ανακοίνωση αφορά τις παρακάτω αλλαγές:

  1. Σε περιπτώσεις σοβαρής ανεπάρκειας FSH & LH η διάγνωση αυτή θα πρέπει να αποτυπώνεται και επί της απόφασης της Επιτροπής ώστε να δύνανται να εκτελεστούν από τα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ συνταγές σκευασμάτων που έχουν ως εγκεκριμένη ένδειξη τη σοβαρή ανεπάρκεια LH & FSH σύμφωνα με την παράγραφο 4.1 της Περίληψης των Χαρακτηριστικών τους.
  2. η μέθοδος της υπερηχογραφικής σαλπιγγογραφίας για τον έλεγχο της διαβατότητας των σαλπίγγων θα μπορεί να γίνεται δεκτή από τις επιτροπές υπό την προϋπόθεση απουσίας σαλπιγγικού παράγοντα.
  3. οι συναινέσεις του άρθ. 1456 ΑΚ για τους έγγαμους (ή τελούντες σε σύμφωνο συμβίωσης) πρέπει να είναι απλώς έγγραφες και μόνο για τους άγαμους θα ζητείται συμβολαιογραφική πράξη.
 
Πατήστε το κουμπί από κάτω για να διαβάσετε αναλυτικά την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ και να κατεβάσετε τα ανανεωμένα  έγγραφα.