Συνδεθείτε Μαζί Μου:
New life is loading in the Lab...
Φυσικός Κύκλος

Σε ποιες γυναίκες απευθύνεται;

Ο φυσικός κύκλος εξωσωματικής γονιμοποίησης IVF αποτελεί μια εναλλακτική λύση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. 

Αποτελεί επιλογή και πρόταση όταν:

 • Υπάρχει φτωχή ανταπόκριση των ωοθηκών κατά τη διάρκεια κλασικής εξωσωματικής προσπάθειας (και δε σχετίζεται με την ηλικία της γυναίκας).
 • Το ζευγάρι έχει πολλαπλές αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικών κύκλων.
 • Αποτελεί ζητούμενο η αποφυγή φαρμάκων.
 • Σε εξαιρετικά σπάνιες αντενδείξεις φαρμακευτικής διέγερσης των ωοθηκών.
 • Σε γυναίκες με δευτερογενή υπογονιμότητα, έχουν δηλαδή αποκτήσει ήδη ένα παιδί στο παρελθόν και δεν επιθυμούν την ανάπτυξη πολλών εμβρύων.
 • Σε γυναίκες με ιστορικό αποβολών.
 • Σε γυναίκες προχωρημένης ηλικίας.
 • Σε ιστορικό ανάπτυξης κακών ποιοτικά εμβρύων.
 • Σε γυναίκες των οποίων οι εξετάσεις έχουν δείξει χαμηλή AMH , υψηλή FSH και οδηγούνται στο συμπέρασμα χαμηλής ωοθηκικής εφεδρείας.
 • Σε περιπτώσεις, που επιθυμούν να επαναλάβουν άμεσα μια νέα προσπάθεια, κάτι το οποίο είναι απαγορευτικό σε πρωτόκολλο διέγερσης.

Τι είναι ο Τροποποιημένος Φυσικός Κύκλος;

Collect & Freeze - Τροποποιημένος

Ο φυσικός κύκλος έχει χαμηλό κόστος και ελάχιστη σωματική ταλαιπωρία, όμως συνοδεύεται από χαμηλά ποσοστά επιτυχίας και μεγάλη πιθανότητα ακύρωσης του κύκλου, εξαιτίας ερρηγμένων ωοθυλάκιων ή ωοθυλάκιων χωρίς ωάρια.

Η πλέον διαδεδομένη και επιτυχημένη λύση βρίσκεται στην εξωσωματική τροποποιημένου φυσικού κύκλου. Πρόκειται για μια παραλλαγή του φυσικού κύκλου.

Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιούνται χαμηλές δόσεις φαρμάκων κατά τη διάρκεια ενός φυσικού ωορρηκτικού κύκλου. Ο τελικός στόχος είναι η συλλογή ενός ωαρίου με μειωμένη πιθανότητα ακύρωσης του κύκλου.

Ο Τροποποιημένος Φυσικός Κύκλος για την εξωσωματική μπορεί να περιλαμβάνει τη χορήγηση φαρμάκων όπως του GnRH ανταγωνιστή για την αποφυγή πρόωρης αιχμής της LH, των γοναδοτροπινών και της hCG για την πρόκληση της τελικής ωρίμανσης του ωαρίου και υποστήριξης του ωχρού σωματίου.

Τα ωάρια που λαμβάνονται από κάθε προσπάθεια,  γονιμοποιούνται με το σπέρμα του συντρόφου. Τα έμβρυα που δημιουργούνται, καταψύχονται στο στάδιο της βλαστοκύστης. Όταν συγκεντρωθούν 2-4 έμβρυα πολύ καλής ποιότητας, αποψύχονται και γίνεται μόνο μία εμβρυομεταφορά με όλα τα έμβρυα μαζί. 

Απαιτούνται αρκετοί κύκλοι (1-3) για να συλλέξουμε τελικά 3 έμβρυα καλής ποιότητας.

Τροποποιημένος Κύκλος

Τα Βήματα Του Φυσικού Κύκλου Εξωσωματικής Γονιμοποίησης

Βήμα - Βήμα η διαδικασία.

Κλινικό Εργαστήριο

1. Διερεύνηση Αιτιών Υπογονιμότητας

Το ζευγάρι ξεκινάει με τη διερεύνηση των αιτιών υπογονιμότητάς του. Ο Γυναικολόγος γιατρός της ομάδας συστήνει εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις που θα αποδείξουν τα πιθανά αίτια αδυναμίας ολοκληρωμένης εγκυμοσύνης. Ο ενδελεχής έλεγχος τόσο του γυναικείου παράγοντα όσο και του ανδρικού παίζουν καθοριστικό ρόλο για την επιτυχημένη εξέλιξη των θεραπευτικών προσεγγίσεων που θα επιλεχθούν.

Σχετικά με τις εξετάσεις και τον έλεγχο του ζευγαριού, μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά ανδρικές εξετάσεις και γυναικείες εξετάσεις

2. Υπερηχογραφικός Έλεγχος

Στον φυσικό κύκλο για την  εξωσωματικη γονιμοποιηση, δεν πραγματοποιείται διέγερση ωοθηκών με φάρμακα αλλά παρακολουθείται με σειρά υπερηχογραφημάτων και ορμονικών προσδιορισμών η πρόοδος ανάπτυξης του κυρίαρχου ωοθυλακίου και το ενδομήτριο.

Στον τροποποιημένο φυσικό κύκλο – IVF χορηγούνται πολύ μικρές ποσότητες γοναδοτροπινών με ή χωρίς συνδυασμό κιτρικής κλομιφαίνης (Clomid, Serpaphar κ.ά.). Συγχρόνως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ο αγωνιστής-ανταγωνιστής και η Pregnyl -Ovitrelle για την επίτευξη μιας πιο αποτελεσματικής ωοληψίας.

3. Ωοληψία

Με την εξωσωματική γονιμοποίηση σε φυσικό κύκλο, η φύση επιλέγει το καλύτερο και πιο ισχυρό ωάριο. 

Όταν το ωοθυλάκιο φτάσει στο επιθυμητό μέγεθος, πραγματοποιείται η ωοληψία, δηλαδή η συλλογή του ωαρίου. Η ωοληψία γίνεται σχεδόν την ημέρα που θα πραγματοποιηθεί φυσιολογικά η ωορρηξία. 

Κρίσιμος είναι ο ρόλος του εμβρυολόγου σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας. Η εμπειρία και η εξειδίκευσή του αποτελούν το κλειδί της επιτυχίας τόσο για την συλλογή και των πιο δυσδιάκριτων ( χωρίς νεφελώδη κύτταρα) ωαρίων όσο και για τον χειρισμό συλλογής τους ώστε να μην  καταστραφεί ο κυτταροσκελετός των ωαρίων με αντίκτυπο στα έμβρυα.

4. Σπερματοληψία

Την ίδια ημέρα με την ωοληψία, ο άνδρας δίνει το σπέρμα του.

Ωοληψία

5. Καλλιέργεια εμβρύων

Εν συνεχεία, αναλαμβάνει δράση το κλινικό εργαστήριο.  Εκεί, τα ληφθέντα σπερματοζωάρια και τα ωάρια είτε με την κλασική μέθοδο IVF είτε με μικρογονιμοποίηση ICS, τοποθετούνται, ώστε να δημιουργήσουν έμβρυα.

Κλασική εξωσωματική γονιμοποίηση επιλέγεται, εφόσον ισχύουν τα παρακάτω:
 • Το σπέρμα είναι τέλειο.
 • Είναι η πρώτη προσπάθεια της γυναίκας.
 • Ο αριθμός των ωαρίων είναι υψηλός.
 • Σε αυτήν την περίπτωση, ο εμβρυολόγος αφήνει όλο το βράδυ το ωάριο μαζί με τα σπερματοζωάρια. Την επομένη βλέπει εάν έχει γονιμοποιηθεί, ενώ η φύση έχει επιλέξει το σπερματοζωάριο που θέλει για τη γονιμοποίηση των ωαρίων.

Mικρογονιμοποίηση (ICSI) χρησιμοποιείται όταν παρεμποδίζεται η διείσδυση του σπέρματος στο ωάριο λόγω ανδρικής υπογονιμότητας. Ο εμβρυολόγος επιλέγει τη μικρογονιμοποίηση, όταν υπάρχουν οι παρακάτω παράγοντες:

 • μέτριο ή κακό σπέρμα,
 • χαμηλός αριθμός ωαρίων,
 • πάνω από μία προσπάθειες εξωσωματικής,
 • ποσοστό γονιμοποίησης χαμηλό.

Σε αυτήν τη διαδικασία, τα ωάρια καθαρίζονται και επιλέγονται τα πλέον ώριμα και κατάλληλα, από τα κοκκιώδη κύτταρα που τα περιβάλλουν. Η μικρογονιμοποίηση γίνεται από 2 – 10 ώρες μετά την ωοληψία. Μια οπή στο περίβλημα του ωαρίου ανοίγεται, ώστε ένα σπερματοζωάριο να μπει στο εσωτερικό του ωαρίου. Ο εμβρυολόγος μεγεθύνει σε ειδικό μικροσκόπιο τα σπερματοζωάρια κάτι που του επιτρέπει να επιλέξει με μεγαλύτερη σιγουριά το καταλληλότερο.

Είναι μια κρίσιμη στιγμή όπου η εμπειρία του εμβρυολόγου και το άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο μπορούν να συμβάλλουν στο να επιτευχθεί η εγκυμοσύνη.

6. Εμβρυομεταφορά

Το τελευταίο αλλά κρίσιμο στάδιο αποτελεί η εμβρυομεταφορά, όπου ο χειρισμός και η τεχνική παίζουν μεγάλο ρόλο στο θετικό αποτέλεσμα.

Εφόσον οι προϋποθέσεις είναι ιδανικές προχωρούμε σε εμβρυομεταφορά του γονιμοποιημένου ωαρίου.

Ορισμένες φορές για τη μεταφορά επιλέγεται το στάδιο της βλαστοκύστης. Δύο εβδομάδες αργότερα γίνεται το τεστ κυήσεως. 

Εναλλακτικά, γίνεται συλλογή και κατάψυξη των καλής ποιότητας εμβρύων μέχρι να συγκεντρωθεί ο μέγιστος επιτρεπόμενος (βάσει ηλικίας της γυναίκας) αριθμός εμβρύων. 

Η όλη διαδικασία διαρκεί όσο και ο φυσικός κύκλος της γυναίκας, ένα μήνα. Το κόστος της διαδικασίας είναι σημαντικά χαμηλότερο από τη συμβατική εξωσωματική γονιμοποίηση με διέγερση, εξαιτίας της απουσίας των φαρμακευτικών σκευασμάτων. 

Ενημερωθείτε επίσης για τα βήματα που υπάρχουν στην κλασική εξωσωματική γονιμοποίηση εδώ.

Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα

Με την εξατομίκευση κάθε περιστατικού, ολοένα και αυξάνεται το ποσοστό επιτυχίας της μεθόδου, δίνοντας  πολύτιμες εγκυμοσύνες.

Τα ποσοστά επιτυχίας σε γυναίκες έως 37 ετών αγγίζουν το 46%, ανά εμβρυομεταφορά. Σε περίπτωση που συνδυαστεί ο φυσικός κύκλος με την εφαρμογή κλασικού πρωτοκόλλου γονιμοποίησης (IVF) τα ποσοστά μπορεί να φθάσουν εως και το 58%.  Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να λαμβάνουμε υπ’ όψιν, ότι για να γίνει μεταφορά υπάρχει ως προϋπόθεση η επιτυχημένη ωοληψία, με ένα ώριμο ωάριο το οποίο θα γονιμοποιηθεί και θα δώσει ένα καλής ποιότητας έμβρυο.

Στα πλεονεκτήματα των φυσικών κύκλων IVF εντάσσονται:

 • Η απουσία φαρμακευτικής διέγερσης των ωοθηκών.
 • Η έλλειψη παρενεργειών και επιπλοκών.
 • Το μικρό κόστος.
 • Η άμεση προσπάθεια μετά από αποτυχία, χωρίς ενδιάμεση αναμονή.
 • Η απουσία του κινδύνου  της Υπερδιέγερσης των Ωοθηκών.
 • Η έλλειψη κινδύνου πολύδυμης κύησης.

Το μειονέκτημα της μεθόδου είναι πως αναπτύσσεται ένα μόνο ωάριο. Η απομόνωσή του μπορεί να μην καταστεί εφικτή, ή παρόλο που ληφθεί επιτυχώς, να μην μπορέσει τελικά να γονιμοποιηθεί. Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο κύκλος θεωρείται ανεπιτυχής.

Στα μειονεκτήματα της μεθόδου περιλαμβάνονται:

 • Η πιθανότητα πρόωρης ωορρηξίας.
 • Η μη συλλογή-εύρεση ωαρίου.
 • Ανεύρεση ανώριμου ωαρίου.
Παπαδόπουλος Επιτυχία

Κάντε το Επόμενο Βήμα

Επικοινωνήστε μαζί μου.
Μπορώ να σας βοηθήσω.

Δημήτρης Παπαδόπουλος, Εμβρυολόγος